آغاز پروژه تابان غربی

پروژه بازسازی پروژه تابان غربی با همکاری شرکت ابنیه گستر کارآفرین و کارگزاری کارآفرین آغاز شده است.

این پروژه که با هدف ارتقاء زیرساخت‌ها و بهبود امکانات منطقه در دست اجرا است، گام مهمی در راستای توسعه پایدار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود.

جزئیات پروژه
پروژه تابان شامل بازسازی، طراحی داخلی، معماری و تجهیز است.
همچنین این پروژه با به‌کارگیری فناوری‌های نوین معماری و رعایت استانداردهای جهانی، کیفیت منطقه را بهبود خواهد بخشید.

همکاری شرکت‌ها
• ابنیه گستر کارآفرین: این شرکت با تجربه و تخصص فراوان در حوزه ساخت و ساز، مسئولیت اجرای پروژه را بر عهده دارد.
• کارگزاری کارآفرین: این شرکت نیز با تأمین منابع مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها، نقش مهمی در موفقیت این پروژه ایفا می‌کند.