به زودی پروژه انبار مرکزی بانک کارآفرین افتتاح خواهد شد

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، پروژه انبار مرکزی بانک کارافرین به عنوان یک پروژه شاخص زیرساختی در مجموعه کارآفرین به زودی رسما افتتاح خواهد شد.

این پروژه در زمینی بالغ بر یک هکتار مشتمل بر انبارهای قفسه بندی شده در زون های مختلف و ساختمان های اداری مبتنی بر استانداردهای اعلام و اطفا حریق توسط شرکت ابنیه گستر کارآفرین ساخته و به عنوان انبار مرکزی کارآفرین بهره برداری رسیده است.

از ویژگی های شاخص اجرایی ابنیه گستر در این پروژه می توان به مدیریت بهینه جبهه های متنوع کاری از جمله بخش های الکتریکال و مکانیکال ضمن سرعت بالای اجرایی و مدیریت بهینه هزینه ها اشاره داشت.