اتاق فکر

جلسات اتاق فکر در روزهای دوشنبه هر هفته با حضور مدیر عامل شرکت ،معاونین و کلیه پرسنل برگزار میگردد :

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گسترکارآفرین، روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اولین جلسه با موضوع  هم اندیشی و تحول شرکت با توجه به تبادل نظر بین همکاران و بررسی چالش های پیش رو، با موضوعیت نظام مسائل شرکت برگزار شد.