اطلاعیه مناقصه/مزایده
داکت اسپلیت
فلاشینگ فلزی
Previous slide
Next slide

داکت اسپلیت

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به خرید داکت اسپلیت جهت پروژه انبار تجمیعی شور آباد از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از

تکمیل فرم مشخصات

فلاشینگ فلزی

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به خرید فلاشینگ فلزی جهت پروژه انبار تجمیعی شور آباد از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از

تکمیل فرم مشخصات

سنگ نما

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به خرید سنگ نما جهت پروژه انبار تجمیعی شور آباد از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. از

تکمیل فرم مشخصات