افتتاح شعبه فرشته بانک کارآفرین

افتتاحیه شعبه فرشته بانک کارآفرین با حضور مدیر عامل محترم جناب آقای دکتر بهاروندی ، اعضای هیأت عامل و مدیران عالی بانک برگزار شد

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ، پس از انجام عملیات عمرانی پروژه فرشته در مهرماه 1402 و تحویل آن توسط شرکت ابنیه گستر کارآفرین در روز نخست آبان ماه ، مراسم رسمی افتتاحیه این ساختمان و شعبه کد (5300973) در روز پنجشنبه تاریخ 1402/09/09 با حضور جناب آقای دکتر بهاروندی مدیرعامل محترم بانک کارآفرین ، اعضای هیأت عامل و مدیران عالی این بانک برگزار شد.

شایان ذکر است این پروژه با متراژ کلی 4,614.62 مترمربع ، 461.84 مترمربع تجاری و 1,286.84 مترمربع اداری در خیابان فیاضی تهران واقع شده است که با توجه به موقعیت تجاری ملک موصوف از شاخص ترین ساختمان ها و شعب بانکی کشور به شمار می آید.