انجام عملیات اجرایی اعلام سرقت

شرکت ابنیه گستر کارآفرین در نظر دارد نسبت به انجام عملیات اجرایی اعلام سرقت، جهت پروژه کاراکلینیک کارگزاری بانک کارآفرین از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید.

از متقاضیان درخواست میکنیم جهت شرکت در این مناقصه، نسبت به ثبت نام مراحل زیر اقدام نمایند :

1_ فرم مشخصات را تکمیل و ارسال نمایید.

2_ دریافت پاکت مناقصه/مزایده از شرکت ابنیه گستر کارآفرین به صورت حضوری.

به آدرس: زعفرانیه، میدان اعجازی، خیابان بهزادی ،ساختمان بانک کارآفرین پلاک 53 طبقه دوم .

فرم مشخصات

شرکت ابنیه گسترکارآفرین با رویکرد شفافیت حداکثری از کلیه پیمانکاران ،مشاوران ، تولید کنندگان و فروشندگان صنایع ساختمانی در مناقصات و مزایده ها با شرایط زیر دعوت به همکاری می آورد.

۱ _ فرم مشخصات (حقیقی و حقوقی ) الکترونیک تکمیل گردد.

۲ _ مناقصه گر برنده ، در قبال اجرای مناقصه باید ضمانت نامه بانکی یا چک صیادی ارائه دهد.

۳ _ کلیه محصولات ارائه شده از نظر مطابقت با مشخصات فنی مورد آزمایش قرار خواهند گرفت و فروشنده مسئول عدم تطابق احتمالی و جبران خسارت وارد می باشد.

۴ _ اگر استعلام دهنده برند مشخصات وارد شده را موجود ندارد، قبل از ارسال استعلام هماهنگی لازم را با شرکت انجام دهد.

۵ _ پرداخت مالی ، درب انبار شرکت ابنیه گستر کارآفرین صورت خواهد پذیرفت.

۶ _ مدیریت زمان ، تحویل به موقع کالا و خدمات در روند پذیرش همکاری ، موثر خواهد بود.

۷ _ مناقصه/مزایده گر از زمان اعلام مناقصه 7 روز ، جهت دریافت اسناد مناقصه/مزایده و تحویل لیست قیمت ها در پاکت دربسته به شرکت مهلت دارند.

۸ _ فاکتورها به صورت رسمی با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده محاسبه گردد.

9_ تکمیل فرم مبارزه با پولشویی در صورت برنده شدن در مناقصه/مزایده .

آدرس : تهران ، زعفرانیه، میدان اعجازی، خیابان بهزادی ،پلاک 53 ساختمان بانک کارآفرین ،طبقه دوم شرکت ابنیه گستر کارآفرین.

حقیقی
حقوقی