اولین جلسه کنترل پروژه

جلسات هر هفته در روزهای شنبه برگزار میگردد :

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، اولین جلسه کنترل پروژه در تاریخ ۰۸/ ۱۴۰۲/۰۷  با بررسی شاخص های اساسی پروژه از جمله قالب پروژه ها، برنامه ریزی و ساختار نظارت، رفع شبهات موجود در این مسیر جهت ارزیابی بهتر عملکرد و شناسایی و رفع موانع موجود و نهادینه کردن برنامه ریزی با حضور مدیر عامل شرکت و کلیه پرسنل برگزار شد.