پروژه بازار 15 خرداد

توضیحات کلی پروژه

این پروژه یکی از پروژه های تحویل شده شرکت ابنیه گستر کارآفرین میباشد. پروژه مذکور ملک تجاری واقع در خیابان 15 خرداد، بعد از ناصر خسرو واقع و عملیات بازسازی آن تکمیل و در سال 90 به بهره برداری رسیده و فعال می باشد، ملک مذکور با زیر بنای کل 94 متر مربع بازسازی انجام شده است.