بازدید مدیرعامل شرکت ابنیه گستر کارآفرین از پروژه چند هزار واحدی “منطقه ۱۸ تهران”