بازدید مدیر عامل شرکت ابنیه گستر از پروژه شورآباد

بازدید مدیر عامل شرکت ابنیه گستر از پروژه شورآباد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸