بازدید مدیر عامل شرکت ابنیه گستر از پروژه فرشته

بازدید مدیر عامل شرکت ابنیه گستر از پروژه فرشته در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸