شانزدهمین جلسه هیئت مدیره

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ، شانزدهمین جلسه هیئت مدیره روز شنبه مورخ 1402/07/08 مهرماه برگزار شد .

 

دستور جلسه به شرح زیر می باشد:

۱ ـ پیش درآمدی بر امکان تحول شرکت

۲ ـ مروری بر وضع موجود

۳ ـ ترسیم آینده مطلوب

۴ ـ گزارش عملکرد

۵ ـ برنامه های راهبردی و عملیاتی

۶ ـ نیاز ها و ضرورت های تحقق اهداف

۷ ـ سایر موارد قابل طرح