بیست و دومین جلسه کنترل پروژه

بیست و دومین جلسه برنامه‌ریزی و کارشناسی شرکت ابنیه گستر کارآفرین در روز شنبه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۳، با حضور مدیرعامل و اعضای محترم شرکت در محل شرکت برگزار گردید.

در این جلسه، مباحث مختلفی پیرامون توسعه و بهبود فرآیندهای کاری، بررسی پروژه‌های جاری و آتی، و نیز تبادل نظر درباره راهکارهای نوین جهت ارتقای کیفیت خدمات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین، تصمیمات مهمی در خصوص راهبردهای آینده شرکت و نحوه اجرای برنامه‌های آتی اتخاذ گردید. حضور فعال و مشارکت صمیمانه اعضای شرکت در این جلسه، نویدبخش دستیابی به اهداف تعیین‌شده و پیشرفت مستمر در حوزه‌های مختلف کاری بود.