بیست و سومین جلسه کنترل پروژه

بیست و سومین جلسه کنترل پروژه و کارشناسی شرکت ابنیه گستر کارآفرین در روز شنبه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۳، با حضور از کارشناسان، مدیرعامل محترم و معاونین ارجمند، با هدف ارتقاء و پیشبرد امور شرکت و اصلاح و بهبود چارت صورت وضعیت، برگزار گردید. در این جلسه، بر اهمیت هماهنگی و همکاری بین بخش‌های مختلف تأکید شد و راهکارهای نوین برای بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف بلند مدت شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.