بیست و ششمین جلسه کنترل پروژه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گسترکارآفرین، بیست و ششمین جلسه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در روز شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۳ با حضور پرسنل، معاونین و مدیرعامل برگزار گردید. در این جلسه، برنامه‌های تحولی شرکت به دقت مورد بررسی قرار گرفت و گزارش جامعی از آخرین وضعیت پروژه‌های در حال اجرا ارائه شد. همچنین، واحدهای فنی و مهندسی، مالی، حسابداری، پشتیبانی و منابع انسانی گزارشات خود را ارائه نمودند و به بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوعات پرداختند.

این جلسه با هدف ارتقاء هماهنگی‌ها و بهبود روند اجرایی پروژه‌ها برگزار شد و تمامی واحدها با ارائه گزارشات دقیق و جامع خود، به تحلیل و بررسی نقاط قوت و ضعف پروژه‌های جاری پرداختند. در این جلسه، مدیرعامل نیز با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و کنترل مستمر، خواستار تلاش بیشتر همکاران برای دستیابی به اهداف تعیین شده و اجرای مؤثر برنامه‌های تحولی شرکت گردید. همچنین، تصمیمات مهمی در خصوص بهبود فرآیندهای داخلی و تسریع در اجرای پروژه‌ها اتخاذ شد که انتظار می‌رود تأثیرات مثبتی بر عملکرد کلی شرکت داشته باشد.