بیست و پنجمین جلسه کنترل پروژه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گسترکارآفرین، بیست و پنجمین جلسه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با حضور معاونین، پرسنل و مدیرعامل شرکت در روز شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳ برگزار شد. در این جلسه، به پیگیری صورت‌ وضعیت‌های شرکت، آخرین وضعیت پروژه‌های در حال اجرا پرداخته شد. همچنین، معارفه معاونت فنی و سرمایه انسانی شرکت ابنیه گستر انجام گرفت و گزارش عملکرد پرسنل به صورت هفتگی ارائه شد.

در این جلسه، معاونین و مدیران پروژه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص بهبود روند اجرای پروژه‌ها مطرح کردند. مدیرعامل شرکت بر اهمیت هماهنگی و همکاری بین بخش‌های مختلف تأکید کرد و خواستار افزایش تلاش‌ها برای بهبود عملکرد و رسیدن به اهداف تعیین‌شده شد. در پایان، برنامه‌های آتی و اولویت‌های شرکت برای هفته‌های آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.