بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ، بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره روز سه شنبه مورخ 1402/09/07 با دستور جلسه زیر برگزار شد :

 

1_ ارائه گزارش پیشرفت پروژه سعیدی و انبار تجمیعی

2_ تصمیم گیری بابت صورتجلسه کمیسیون معاملات در خصوص خرید تجهیزات و اقلام مکانیکی انبار تجمیعی بانک کارآفرین

3_ افزایش سرمایه شرکت

4_ بررسی و تصمیم گیری در خصوص لایحه تأخیرات قرارداد پارکینگ مکانیزه پروژه مطهری رشت (شرکت اندیشه پژوهان شریف )

5_ سایر موارد قابل طرح