آمادگی تحویل پروژه فرشته

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ، به زودی پروژه فرشته این شرکت به منظور بهره برداری بانک کارآفرین آماده تحویل خواهد شد.