جلسه کمیته فنی انبار تجمیعی بانک کارآفرین

جلسه ای با حضور مدیر عامل شرکت ابنیه گستر و حضور مدیریت محترم پشتیبانی بانک کارآفرین و کارشناسان فنی شرکت ابنیه گستر کارآفرین در رابطه با رفع موانع و ایرادات انبار تجمیعی بانک کارآفرین برگزار شد.

تاریخ جلسه ۱۴۰۲/۰۷/۰۳