جلسه معارفه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گسترکارآفرین ، مراسم معارفه سرپرست فنی،مهندسی و اجرایی شرکت روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ، با حضور مدیران و معاونین شرکت در سالن جلسات برگزار گردید.

در این مراسم، از زحمات آقای مهندس سازگاری تجلیل و قدردانی به عمل آمد و همچنین آقای مهندس محمد مهدی قبادی دانا به عنوان سرپرست فنی،مهندسی و اجرایی شرکت ابنیه گستر کارآفرین معرفی شدند.