جلسه معارفه

“فصل نوینی از تحول و بسترسازی ساختاری ابنیه گستر کارآفرین برای ورود به مگاپروژه ها با معارفه معاون پشتیبانی و بازرگانی آغاز شد. “

متن خبر: به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین در روز سه شنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ جناب آقای دکتر صفاری به عنوان معاون پشتیبانی و بازرگانی شرکت ابنیه گستر کارآفرین منصوب شدند‌.

از سوابق ایشان می توان سال ها فعالیت در زمینه های متعدد پشتیبانی، بازرگانی و مالی در مجموعه هایی چون ایران مال و موسسه همشهری  نام برد.