جلسه معارفه

“تحول در امور مالی و بودجه شرکت ابنیه گستر کارآفرین با عنایت به تعیین معاون جدید”

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، در روز سه شنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ جناب آقای پولادزاده به عنوان معاون مالی و بودجه منصوب شدند.

از سوابق ایشان حدود سه دهه مدیریت مالی در حوزه های مختلف پیمانکاری و همچنین سال ها فعالیت و مدیریت در سطوح مختلف بانک کارآفرین به ویژه در بخش مالی می باشد.