جلسه هم افزایی با معاون فنی عمرانی موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، جلسه ای در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ با حضور مدیرعامل شرکت ابنیه گستر کارآفرین و سرپرست فنی،مهندسی و اجرایی به همراه مدیر استان تهران و معاون فنی عمرانی موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج برگزار شد
در این جلسه به موضوعاتی از قبیل پروژه های متعدد پیمانکاری و مشارکت در ساخت در سطح کشور پرداخته شد.