بیستمین جلسه هیئت مدیره

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ، بیستمین جلسه هیئت مدیره روز دوشنبه مورخ 1402/08/15 با دستور جلسه زیر برگزار شد :

 

۱ـ ارائه گزارش پیشرفت پروژه سعیدی و انبار تجمیعی

۲ـ تصمیم گیری در خصوص ملک مریوان با ابتنا بر گزارش های میدانی

۳ـ تصمیم گیری در خصوص پروژه های آتی شرکت

۴ـ تصمیم گیری در خصوص چارت موقت سازمانی

۵ ـ سایر موارد قابل طرح