هجدهمین جلسه هیئت مدیره

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین ، هجدهمین جلسه هیئت مدیره روز یکشنبه ۲۳ مهرماه با دستور جلسه زیر برگزار شد:

 

۱ـ مروری بر برنامه های آتی شرکت در حوزه داخلی و بین المللی

۲ـ گزارش آخرین وضعیت پروژه های فرشته و انبار تجمیعی

۳ـ برق پروژه سعیدی

۴ـ تصمیم گیری در خصوص پروژه های آتی شرکت

۵ـ جابجایی دفتر مرکزی شرکت با عنایت به شرایط جدید

۶ـ حضور در مناقصات داخلی و بین المللی

۷ـ افزایش سرمایه شرکت

۸ـ سایر موارد قابل طرح