جلسه پیگیری موانع

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، جلسه ای با موضوعیت پیگیری موانع و مشکلات موجود در پروژه انبار تجمیعی ، با حضور نماینده شرکت سیمین ساز سیسکو و همچنین سرپرست فنی و مهندسی ، مدیران پروژه ، مدیر فنی و مسئول امور قراردادها ، مشاور منابع انسانی و پشتیبانی شرکت ابنیه گستر کارآفرین برگزار شد.