جلسه کمیته تحول اقتصادی

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گسترکارآفرین، جلسه ی کمیته تحول اقتصادی شرکت در روز چهارشنبه مورخ 1402/08/17 با حضور مدیر برنامه ریزی و بودجه ، سرپرست فنی،مهندسی و اجرایی ، مشاور منابع انسانی و پشتیبانی ، مدیر پروژه ، سرپرست و معاونت مالی شرکت ابنیه گسترکارآفرین برگزار شد.