حضور مدیرعامل شرکت ابنیه گستر کارآفرین در جلسه مشترک کارآفرینان با معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور

احسان قاسمیان مدیرعامل شرکت ابنیه گستر کارآفرین در جلسه کارآفرینان و فعالین اقتصادی با معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور حضور یافت.

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، احسان قاسمیان مدیرعامل شرکت ابنیه گستر کارآفرینان با حضور در جلسه مشترک کارآفرینان و فعالان اقتصادی با موضوع “مشارکت عمومی – خصوصی و مردمی سازی اقتصاد با کارآفرینان و فعالان اقتصادی در سال مهار تورم و رشد تولید” به ارائه نظرات کارشناسی درباره ضرورت رفع موانع کارآفرینی در ایران پرداخت. ایشان با لزوم عبور از مباحث نظری اقتصادی و تاکید بر رویکرد اجرایی در حل معضلات کشور، برنامه ریزی برای توسعه فرهنگ کار و تلاش را به منظور ارتقای تولید ناخالص ملی ضروری دانست و خاطرنشان کرد توسعه یک مفهوم چندوجهی و میان رشته ای است و در این میان دولت با رفع موانع کارآفرینی بخش خصوصی خواهد توانست شاهد حضور بیش از پیش مردم در عرصه اقتصاد و رشد شاخص ها باشد. احسان قاسمیان مدیرعامل شرکت ابنیه گستر کارآفرینی، با تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای “فروش ملی” توسط سازمان برنامه و بودجه، خودتحریمی را آفت اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد با شبکه سازی تجاری بین المللی و استفاده از حضور ایرانیان در سراسر جهان خواهیم توانست تهدیدات موجود را به فرصتی شگرف برای ارزآوری در اقتصاد ایران تبدیل کنیم و در این میان ظرفیت های کشور برای صادرات خدمات فنی مهندسی برآمده از دانش نخبگان ایرانی به عنوان یک مزیت رقابتی عینی به ویژه در منطقه خاورمیانه در جایگاهی ویژه قرار دارد.