دوازدهمین جلسه کنترل پروژه

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گسترکارآفرین، دوازدهمین جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژه با ارائه مصوبات لازم در خصوص جلسه هیأت مدیره، بررسی و اولویت بندی اقلام مورد نیاز پروژه های در حال ساخت و همچنین مناقصات پیش رو مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت این جلسه در روز شنبه مورخ 9 دی ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.