دوره آموزشی

به گزارش واحد روابط عمومی ، این دوره از کلاس ها در دو جلسه ۶ ساعته در تاریخ ۰۷/۲۰ و ۰۷/۲۷ با حضور مدیر عامل شرکت ابنیه گستر کارآفرین و کلیه پرسنل و همچنین مدرس جناب آقای حامد حاجی محمد ملکی در ساختمان آموزشی فرمانیه برگزار گردید
در این دوره مفاهیمی همچون :
۱ـ پولشویی و تامین مالی تروریسم
۲ـ تعاریف پولشویی مطابق قانون مبارزه با پولشویی در ایران
۳ـ مشاغل در معرض خطر سوءاستفاده برای پولشویی و … مورد بحث قرار گرفت.