دومین جلسه کنترل پروژه

جلسات هر هفته در روزهای شنبه برگزار میگردد :

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، دومین جلسه برنامه ریزی و کنترل پروژه با موضوعیت نقش برنامه ریزی در سازمان، بررسی برنامه زمان بندی پروژه ها، بررسی مشکلات و رفع موانع پیش رو در روز شنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ با حضور مدیر عامل شرکت و کلیه پرسنل تشکیل شد.