شفافیت حداکثری معاملات

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارافرین؛ در جلسه ای که در خصوص کمیسیون معاملات شرکت برگزار شد به دستور مدیرعامل محترم جناب آقای قاسمیان مقرر شد که کلیه مناقصات از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت و رسانه های مختلف به اطلاع عموم همکاران صنعت ساختمان برسد.
ایشان شفافیت حداکثری معاملات شرکت را در عصر فعلی بستری ضروری برای توسعه بازار، اعتماد و وفادارسازی مشتریان ارزیابی کردند.