مهاجرت تیم مهندسی ابنیه گستر کارآفرین به نرم افزارهای روزآمد

با توجه به رویکرد تحولی ابنیه گستر کارآفرین، برنامه های آموزشی منسجمی جهت ارتقای دانش همکاران در حال برگزاری است.

به گزارش واحد روابط عمومی ابنیه گستر کارآفرین، بخش آموزش سرمایه انسانی شرکت به منظور توسعه دانش همکاران فنی مهندسی دوره های آموزش منسجمی را در حال برنامه ریزی و اجراست که از آن جمله می توان به برگزاری دوره آموزشی Revit به منظور بسترسازی برای مهاجرت به روش های نوین ساخت سازی در جهان اشاره داشت‌.

همچنین احسان قاسمیان مدیرعامل ابنیه گستر کارافرین ابراز امیدواری نمود با توسعه دانش سرمایه انسانی شرکت و آشنایی با آخرین دستاوردهای صنعت ساختمان در ایران و جهان، شاهد تعالی این شرکت و دستیابی به قله های موفقیت در ایران و جهان باشیم.

مدیرعامل ابنیه گستر کارآفرین تحول آموزشی را از ضرورت های تحول سازمانی در محیط کسب و کار دانست و ضمن اشاره به اهداف شرکت، خاطر نشان کرد با بهره گیری از روش ها و نرم افزارهای نوین فنی مهندسی می توان شاهد پویشی دانش محور جهت توسعه صنعت ساختمان در ایران مطابق با استانداردهای روز مهندسی جهان باشیم.

ایشان همچنین با تاکید بر توانایی مهندسین ایرانی در فتح قله های دانش جهانی، این پویش را گامی ضروری برای ورود به بازارهای جهانی با رویکرد صادرات خدمات فنی مهندسی ارزیابی کرد.