نشست مشترک مدیران شرکت ابنیه گستر کارآفرین و موسسه مسکن و عمران بسیج

احسان قاسمیان مدیر عامل شرکت ابنیه گستر کارآفرین و دکتر حبیب زاده مدیرعامل موسسه مسکن و عمران بسیج به منظور توسعه همکاری در پروژه های مختلف عمرانی دیدار و گفتگو کردند.

احسان قاسمیان مدیرعامل شرکت ابنیه گستر کارافرین و دکتر حبیب زاده مدیرعامل موسسه مسکن و عمران بسیج و جمعی از مدیران عالی این دو مجموعه در نشستی، امکان توسعه همکاری در پروژه های مختلف عمرانی کشور را بررسی و بر لزوم آن تاکید کردند.
در این دیدار که با موضوع همکاری در پروژه های مختلف عمرانی و ساختمانی در سطح کشور برگزار شد طرفین بر استفاده از ظرفیت های طرفین به منظور مدیریت بهینه در مگاپروژه های مسکن کشور به ویژه با رویکرد صنعتی سازی و معماری ایرانی اسلامی تاکید کردند.
همچنین مقرر شد تیم های کارشناسی طرفین به بررسی ابعاد دقیق پروژه های پیمانکاری، مشارکت در ساخت و … بپردازند.