پروژه آزادی

توضیحات کلی پروژه

پروژه بازسازی آزادی به مساحت و زیربنای 562 مترمربع، در 1 طبقه تجاری و 1 طبقه زیرزمین درخیابان آزادی، رو به روی وزارت کار شرکت هواسان پلاک 280 در منطقه 10 ناحیه 3 با کاربری مسکونی شده است.