پروژه اردبیل

توضیحات کلی پروژه

 

این پروژه یکی از پروژه های بازسازی تحویل شده توسط شرکت ابنیه گستر کارآفرین می باشد. پروژه در شهر اردبیل خیابان سی متری بازار جنب پاساژ یاقوتی واقع شده است و پروژه در سال ۹۳ تحویل موقت شده است.