پروژه انبار تجمیعی بانک کارآفرین

توضیحات کلی پروژه

پروژه انبار تجمیعی شورآباد به مساحت 10580 مترمربع با 2 طبقه اداری 2 سوله درتهران، بعد از كهریزك، شورآباد واقع شده است و در حال بازسازی و ساخت میباشد.