پروژه انبار مهرآباد

توضیحات کلی پروژه

 

این پروژه یکی از پروژه های بازسازی و اجرای عملیات محوطه سازی شرکت ابنیه گستر کارآفرین می باشد. پروژه انبار بانک در جاده قدیم واقع شده است و همچنین پروژه در سال 90 بازسازی و تحویل قطعی گردید.