پروژه اندرزگو (ملکی)

توضیحات کلی پروژه

 

این پروژه یکی از پروژه های تحویل شده شرکت ابنیه گستر کارآفرین می باشد. پروژه در شهر تهران خیابان اندرزگو نبش کوچه دانیالی واقع شده است. مساحت زمین طبق سند برابر ۳۲۰ متر مربع و پس از اصلاحی برابر با ۳۱۲.۶۵ متر مربع می باشد. پیمانکار پروژه شرکت طرح و سازه پاسادمان و مشاور پروژه شرکت مهندسین مشاور الیکاژ بوده است . پروژه در سال ۹۷ تحویل موقت گردیده و در دوره تضمین قرار دارد.