پروژه اهواز

توضیحات کلی پروژه

 

این پروژه یکی از پروژه های تحویل شده شرکت ابنیه گستر کارآفرین می باشد. شعبه در طبقه همکف یک مجتمع تجاری اداری در شهر اهوار کوی کیانپارس خیابان چمران نبش کوچه ۱۲ غربی ساختمان برج سفید واقع شده است. مساحت تقریبی شعبه برابر۱۹۰ متر مربع در طبقه همکف و ۱۳۰ متر در نیم طبقه می باشد.پروژه توسط شرکت ابنیه گستر کارآفرین طراحی اجرا و در سال ۹۳ تحویل موقت گردیده است.