پروژه بلوار سجاد مشهد

توضیحات کلی پروژه

 

پروانه ساختمان پروژه مذکور واقع در بلوار سجاد ـ حامد ۱۵ ـ پلاک ۳۷۶ با زیربنای ۲۶۳۶.۸ در زمینی با مساحت ۴۸۴ متر مربع در سال ۹۴ با کاربری تجاری اخذ و در حال حاضر ساخت آن به اتمام رسیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ به بهره بردار تحویل قطعی گردیده است.