پروژه بلوار معلم مشهد

توضیحات کلی پروژه

 

پروژه مذکور با کاربری تجاری ـ مسکونی در ۲ طبقه (طبقه همکف شعبه بانک کارآفرین و طبقه اول ۲ واحد مسکونی) در سال ۹۵ تحویل قطعی گردید و در حال حاضر در اختیار بهره بردار می باشد. این بنا جزء پروژه های بازسازی شزکت می باشد.