پروژه تابان

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت ابنیه گستر کارآفرین، پروژه تجاری تابان واقع در خیابان آفریقا، نبش خیابان تابان، ساختمان بانک کارآفرین با مساحت 237 مترمربع زیربنا، در یک طبقه همکف تجاری و نیم طبقه تجاری فی مابین شرکت ابنیه گسترکارآفرین و کارگزاری کارآفرین در حال انعقاد قرارداد و آغاز به کار است.

این پروژه یکی از پروژه های بازسازی، طراحی داخلی، معماری و تجهیز توسط شرکت ابنیه گستر کارآفرین می باشد.