پروژه جاده مخصوص کرج

توضیحات کلی پروژه

پروژه جاده مخصوص کرج از پروژه های تخریب و نوسازی شده ی شرکت ابنیه گستر کارآفرین می باشد. این پروژه در تهران بزرگ، بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص کرج)، بعد از خیابان چهل و نهم، پلاک ۴۶۹ واقع شده است.