پروژه زاهدان

توضیحات کلی پروژه

 

این پروژه یکی از پروژه های تحویل شده شرکت ابنیه گستر کارآفرین می باشد.پروژه در شهر زاهدان تقاطع خیابان دانشگاه و کوچه ۶متری (دانشگاه ۸) واقع شده است. پروژه در سال ۹۲ تحویل موقت و در اوایل سال ۹۴ تحویل قطعی گردیده است.