پروژه زعفرانیه

توضیحات کلی پروژه

پروژه زعفرانیه به مساحت 513 مترمربع و با زیربنایی بالغ‌ بر 1346/52 مترمربع، در 1 طبقه تجاری ، 2 طبقه اداری و 1 طبقه پارکینگ درخیابان زعفرانیه، خیابان اعجازی، خیابان بهزادی پلاک 56 واقع شده است.

این پروژه در سال 1390 بازسازی و تحویل گردیده است.