پروژه ستارخان شیراز

توضیحات کلی پروژه

 

این پروژه یکی از پروژه های بازسازی تحویل شده شرکت ابنیه گستر کارآفرین می باشد. پروژه در شهر شیراز بلوار ستارخان مقابل خیابان ولیعصر واقع شده است. پروژه در سال ۹۳ تکمیل و تحویل موقت و در اواخر سال ۹۴ تحویل قطعی گردیده است