پروژه سعادت آباد

توضیحات کلی پروژه

 

این پروژه یکی از پروژه های تحویل شده شرکت ابنیه گستر کارآفرین می باشد. پروژه در شهر تهران میدان کاج انتهای سرو شرقی،پلاک ۱۹ واقع شده است . مساحت زمین طبق سند برابر ۱۸۹.۱۷ متر مربع می باشد. پیمانکار پروژه شرکت توسعه ابنیه صنعت هکمتانه و مشاور پروژه مهندسین مشاور سطح و صنعت بوده است. پروژه در سال ۱۳۹۳ تکمیل و تحویل موقت و در سال ۱۳۹۴ تحویل قطعی و تسویه حساب گردیده است.