پروژه شهرستان یزد(ملکی)

توضیحات کلی پروژه

این پروژه یکی از پروژه های تخریب و نوسازی شرکت ابنیه گستر کارآفرین می باشد. پروژه یزد واقع در صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی واقع شده است . پروژه در اواخر سال 91 تحویل قطعی گردیده است.