پروژه صادقیه

توضیحات کلی پروژه

 

این پروژه یکی از پروژه های تحویل شده شرکت ابنیه گستر کارآفرین در دست بهره برداری میباشد. پروژه در شهر تهران فلکه اول ضلع شمالی شرقی پلاک ۶۹۷ واقع شده است. مساحت زمین طبق سند برابر ۱۷۴.۸۶ متر مربع و پس از اصلاحی برابر با ۱۷۴.۸۶ مترمربع میباشد. پیمانکار پروژه شرکت پایوران توسعه و مشاور پروژه آقای مهندسین مشاور الیکاژ بوده است. پروژه در سال ۹۳ تکمیل و تحویل موقت گردیده است.